Trang chủ >> Giới thiệu

 
 • Giới thiệu chung

   

  1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực (Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi Đại học) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 09/TCHC ngày 24 tháng 08 năm 1996 của Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu.

  Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm: Bồi dưỡng văn hóa, hệ thống kiến thức văn hóa và luyện thi Đại học, Cao đẳng cho các đối tượng học viên đã và đang học chương trình trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, trung học chuyên nghiệp có nhu cầu dự thi tốt nghiệp trung học và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

  2. LỊCH CÁC KHÓA HỌC

  Hàng năm Trung tâm mở 3 khóa bồi dưỡng văn hóa và luyện thi đại học, học viên có thể học vào buổi sáng, chiều hoặc tối như sau:

  - Khóa 1: (9 tháng) từ tháng 09 năm khai giảng học đến tháng 06 năm sau.
  - Khóa 2: (4 tháng) từ tháng 02 đến tháng 06 hàng năm; (2 tháng) từ tháng 04 đến tháng 06 hàng năm.
  - Khóa 3: (1 tháng) đầu tháng 06 đến đầu tháng 07 hàng năm.

  3. CƠ CẤU TỔ CHỨC
   
     BAN GIÁM ĐỐC: Do Hiệu trưởng bổ nhiệm, gồm:
    
     - PGS.TS. Đoàn Lê Giang – Giám đốc Trung tâm: phụ trách chung.
   
     - ThS. Hoàng Hà – Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm: phụ trách về tài chính.
   
     - TS. Bùi Hải Đăng – Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm: phụ trách về chuyên môn, chương trình học và cơ sở vật chất.
   
   
     BAN GIẢNG HUẤN:
   
     Chủ yếu là cán bộ giảng dạy giỏi và có uy tín của Trường và một số giảng viên của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học có nhiều kinh nghiệp giảng dạy phổ thông và luyện thi đại học các khối A, C, D gồm các môn:
   
     - TOÁN: TS. Nguyễn Viết Đông, ThS. Lê Thành Thái, Thầy Trần Huỳnh Đàng, Thầy Nguyễn Duy Linh, Thầy Lê Hoàn Ngọc, Thầy Nguyễn Thành Phương, Thầy Trương Phước Truyền.
   
     - VĂN: Thầy Trần Ngọc Hồng, TS. Nguyễn Khắc Hóa, Thầy Nguyễn Tấn Phúc, Cô Hà Phương Minh, Cô Nguyễn Thị Thu Tuyết, ThS. Hồ Khánh Vân, ThS. Lê Ngọc Phương.
   
     - ANH VĂN: ThS. Trần Cao Bội Ngọc, Cô Lê Thị Thanh Xuân, ThS. Phan Nữ Quỳnh Thi, ThS. Trần Tịnh Vy, ThS. Trần Thị Minh Thu.
   
     - VẬT LÝ: Thầy Lê Quốc Cường, Thầy Trần Thanh Dũng.
   
     - HÓA HỌC: ThS. Trần Hớn Quốc, Thầy Nguyễn Hữu Nhiệm.
   
     - LỊCH SỬ: Cô Vũ Thị Thu Huyền, ThS. Nguyễn Thị Huê, Cô Huỳnh Quang Thục Uyên.
   
     - ĐỊA LÝ: Thầy Đặng Quang Quỳnh, ThS. Nguyễn Văn Thanh, Thầy Lê Đức Tài.
   
   
     CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN VÀ PHỤC VỤ HỌC TẬP:
   
     - Tổ văn phòng (thư ký, kế toán, thủ quỹ): làm việc theo giờ hành chính.
   
     - Tổ trực lớp: làm việc theo từng khóa học theo sự phân công của Ban Giám đốc.
   
     - Tổ phục vụ, vệ sinh: làm việc theo từng khóa học theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Về đầu trang